دانلود پایان نامه روش تحقیق و پروپوزال
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

مفاهیم آسیب های ورزشی

دسته بندی : مقالات 1

تعداد صفحات : 143 صفحه

آسیب های ورزشی, پیشگیری و درمان

پیش زمینه

آسیبهای ورزشی حاد

آسیبهای ورزشیمزمن

انواع شایع آسیبهای ورزشی

کشیدگیو پارگی های عضلات و رباطها

آسیب های زانو

درد ساق بدنبال ورزش shin splint

آسیب های تاندونآشیل

شکستگی ها

در رفتگی ها

برخورد درمانی با آسیبهای ورزشی

صدمات وجراحات ورزشی نیازمند اقدامپزشکی

صدماتی که در موارد فوق نگنجیدند را می توان در منزل یا در محیط ورزش درمان نمود

درمان های اختصاصی

جلوگیری ازآسیبها و صدمات ورزشی

در اطفالو نوجوانان

دربالغین

درزمینه آسیب های ورزش بانوان

اسپاسم و گرفتگی عضله

پیش زمینه

علل گرفتگی عضله

علائم و نشانه ها

درمان

پیشگیری

پارگی ها و آسیب رباط, تاندون و عضله

پیش زمینه

علل

علائم کشیدگی رباط وتاندون , عضله

چه موقع به پزشک مراجعه شود

معاینات و بررسی ها

درمان کشیدگی های رباطی , تاندونی و عضلانی

مراقبت های اولیه در خانه

درمان پزشکی

پیشگیری

پیش آگهی

شکستگی های فشاری استرسی

تعریف

علل ایجاد شکستگی های فشاری

مکانهای شایع شکستگی های استرسی در ورزشهای مختلف

معاینه

تصویربرداری

رادیوگرافی

اسکن استخوانی

سی تی اسکن

ارتباط سیگار و شکستگی های فشاری

شکستگی استرسی در اطفال و نوجوانان

درمان

عوارض شکستگی ها

پیش زمینه

عفونت استخوان

تاخیر در جوش خوردن

عدم جوش خوردن

درمان

نکروزآواسکولار

بد جوشخوردن

کوتاه شدگی

آسیب عروق خونیبزرگ

سندرمکمپارتمان

آسیب به اعصاب

آسیب به احشاء

آسیب به تاندونها

آمبولی چربی

آسیب به مفاصل

له شدگی ها درورزش

زمینه

فرکانس

آناتومی کاربردی

شرح حال

معاینه ورزشکار

بررسی تصویربرداری

رادیوگرافی

امارآی

درمان

فازحاد

فاز بهبودی

آسیب های ورزشی شایع دربسکتبال

پیش زمینه

آسیب مچپا

آسیب عضلات ران

آسیب مهره های کمری

آسیب پا وانگشتان پا

آسیب مچ دست وانگشتان

آسیب شانه

آسیب های ورزشی شایع دردو میدانی

کشیدگی عضله پشتران

سندرم درد مفصل کشککی – رانی

سندرم تحریک نوارخاصره ای - درشت نی

التهاب فاسیای کفپایی

التهاب تاندونآشیل

شکستگی های استرسی

شایع ترین آسیب های ورزشی در فوتبال

آسیب های سر و گردن

آسیب و شکستگی بینی

آناتومی کاربردی

بیومکانیک ورزشی

شرححال

معاینه

درمان

بازگشت به مسابقه

سیب شبکه بازویی

تعریف

علل

علائم

تشخیص

درمان

زمان بازگشت به فعالیت ورزشی

پیشگیری از آسیبدیدگی

شکستگی و آسیب صورت

پیش زمینه

آناتومیکاربردی

شرح حال

شکستگی سینوس پیشانی

شکستگی کاسه چشم

شکستگی بینی

شکستگی گونه

شکستگی فکتحتانی

شکستگی آرواره فوقانی

شکستگی سینوس پیشانی

شکستگی کاسه چشم

شکستگی بینی

شکستگی گونه

شکستگی فک فوقانی

شکستگی آرواره تحتانی

تصویربرداری

درمان

آسیبهای گردن در ورزش

پیشزمینه

اسپاسم عضلات گردن

آسیب شبکه بازویی

شکستگی های ناحیه گردنی

درمان آسیبهای گردن

اسپاسم گردن و کشیدگیهاعضلانی- تاندونی

پیشگیریاز صدمات گردن

سر درد ناشی از ورزش

پیشزمینه

موارد نیازمند بهمراجعه به پزشک

ارزیابی بالینیسردرد

تقسیم بندی سردرد های شایع درورزش

سردردمیگرنی

سردردخوشه ای

سردردهای خاصورزشی

آسیب و ضربه مغزی درورزش

پیشزمینه

فرکانس

بیومکانیکورزشی

شرححال

معاینه

بررسی های تصویری

سیتی اسکن

علل آسیب های مغزی در ورزشکاران

ام آر آی

تستهای عصبی – روانی

درمان

بازگشت به تمرین

پیش آگهی

عفونت گوش خارجی درورزش

پیشزمینه

تقسیمبندی انواع عفونتهای گوش خارجی

کشیدگی در عضلات گردن

تعریف

علل

علائم

درمان

علائم چه مقدار طول می کشد

جلوگیری از صدمات و کشیدگی عضلات گردن

بورسیت شانه

تعریف

علل بورسیت

علائم و نشانهها

درمان

مدت ادامه یافتن علائم

زمان بازگشت به فعالیت

آسیب و در رفتگی شانه

پیشزمینه

آناتومی کاربردی

بیومکانیک ورزشی

شرح حال

معاینه

تصویربرداری

رادیوگرافی

فازحاد

فاز بهبودی

فازنگهدارنده

بازگشت به تمرینات

پییشآگهی

صدمه دیدگی شبکه عصبی بازویی براکیال پلکسوس

کشیدگی و اسپاسم عضلهذوزنقه ای Trapezius

آسیب های دنده درورزش

کشیدگی عضلات جلویشکم

آسیب تاندون و عضلات پشت ران

فازبهبودی

آسیبهای عضله چهار سرران Quadriceps injury

شکستگی های استخوان ران

پیش زمینه

فرکانسآسیب

له شدگی و درد لگن

پیش زمینه

فرکانس

آناتومیکاربردی

معاینه

علل آسیبدیدگی

بازگشت بهتمرین

عوارض

پیشگیری

پیش آگهی

آسیب رباط جانبی خارجیزانو

آسیب رباط جانبی داخلی زانو

آسیب ورزشی رباط صلیبی قدامی زانو

آسیب و پارگی منیسک زانو

بورسیت جلوی زانو

کندرومالاسی

کیست بیکر یا پوپلیتهال

پیشزمینه

آسیب و درد مچدست

بورسیت آرنج Elbow bursitis

پارگی رباطهای بین انگشتی

تعریف

علل

درمان

علائم

اثرات آسیب تا کی باقی می ماند

آسیب ساق و پا

التهاب تاندون آشیل

پیش زمینه

آناتومیکاربردی

فرکانس

علل التهاب تاندونآشیل

علل خارجی

درمان

پیشگیری

پیشآگهی

بورسیت تاندون آشیل Achilles bursitis

پیش زمینه

فرکانس

علائم و نشانهها

درمان

منابع

مفاهیم آسیب های ورزشی
خرید و دانلود | 83,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط