دانلود پایان نامه روش تحقیق و پروپوزال
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383

دسته بندی : مقالات 1

تعداد صفحات : 293 صفحه

بخش اول

رشد اقتصاد ملی دانایی محور

در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 20

ماده 21

ماده 22

ماده 23

ماده 24

ماده 25

ماده 26

ماده 27

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 65

ماده 67

ماده96

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

ماده 20

ماده 121

ماده 122

ماده 134

ماده 21

ماده 22

ماده 23

ماده 24

ماده 25

ماده 26

ماده 27

ماده 28

ماده 29

ماده 127

ماده 128

ماده 129

ماده 131

ماده 132

ماده 30

ماده 31

ماده 32

فصل دوم

تعامل فعال با اقتصاد جهانی

ماده 33

ماده 34

ماده 35

ماده 36

ماده 114

ماده 117

تبصره 2- ماده86

فصل سوم

رقابت پذیری اقتصادی

ماده 37

ماده 38

ماده 39

ماده 40

ماده 41

ماده 42

ماده 34

ماده 88

فصل چهارم

توسعه مبتنی بر دانایی

ماده 43

ماده 44

ماده 45

ماده 46

ماده 47

ماده 48

ماده 49

ماده 50

ماده 51

بند الف ماده 154

بند الف و ب ماده 144

ماده 52

ماده 53

ماده 149

ماده 151

بند الف ماده 147

ماده 54

ماده 55

ماده 56

ماده 57

بخش دوم

حفظ محیط زیست آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

فصل پنجم

حفظ محیط زیست

ماده 56

ماده 59

ماده 60

ماده 61

ماده 62

ماده 63

ماده 64

ماده 65

ماده 66

ماده 67

ماده 68

ماده 69

ماده 70

ماده 71

ماده 105

بند ج ماده 104

فصل ششم

آمایش سرزمین و توازن منطقه ای

ماده 72

ماده 73

ماده 74

ماده 75

ماده 76

ماده 77

ماده 78

ماده 79

ماده 80

ماده 81

ماده 82

ماده 83

ماده 70

ماده 71

ماده 77

ماده 181

بخش سوم

توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

فصل هفتم

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی

ماده 84

ماده85

ماده86

ماده 87

ماده88

ماده89

ماده90

ماده91

ماده92

ماده 93

ماده94

ماده 194

فصل هشتم

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

ماده 95

ماده 96

ماده 97

ماده98

ماده99

ماده100

ماده 101

ماده 102

ماده 42

ماده 103

ماده 46

ماده 48

ماده 49

ماده 50

ماده 51

بخش چهارم

صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی - ایرانی

فصل نهم

توسعه فرهنگی

ماده 104

ماده 105

ماده 156

ماده 161

بند الف ماده 162

ماده 106

ماده 107

ماده 163

ماده 108

ماده 109

ماده 110

ماده 111

ماده 112

ماده 113

ماده 114

ماده 115

ماده 165

ماده 166

ماده 116

ماده 117

ماده 118

ماده 169

ماده 170

بخش پنجم تأمین مطمئن امنیت ملی

فصل دهم

امنیت ملّی

ماده 119

ماده 120

ماده 121

ماده 122

ماده 123

ماده 124

ماده125

ماده 126

ماده 127

ماده 128

ماده 129

ماده 171

ماده 175

ماده 176

ماده 178

ماده 179

ماده 180

ماده 181

ماده 183

ماده 184

ماده 185

ماده 186

فصل یازدهم

توسعه امور قضایی

ماده 130

ماده 131

ماده 132

سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است، به منظور بهبود وضعیت زندانها

ماده133

ماده 134

ماده 189

بخش ششم

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت

فصل دوازدهم

نوسازی دولت و ارتقای اثربخشی حاکمیت

ماده 135

ماده 136

ماده 137

ماده 138

ماده 139

ماده 140

ماده 141

ماده 142

ماده 143

ماده 144

ماده 145

ماده 146

ماده 147

ماده 148

ماده 149

ماده 150

ماده 151

ماده 152

ماده 153

ماده 154

ماده 1

ماده 90

ماده123

فصل سیزدهم

سامان عملیات اجرایی برنامه

ماده 155

فصل چهاردهم

تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ماده 156

فصل پانزدهم

نظارت

ماده 157

ماده 158

ماده 159

ماده 160

ماده 161

بخش هفتم

جداول کمی برنامه چهارم توسعه

قانون تنظیم بخشی از

مقررات مالی دولت

موضوع ماده (156)

قانون برنامه چهارم توسعه

ماده 1

ماده 2

ماده 3

ماده 4

ماده 5

ماده 6

ماده 7

ماده 8

ماده 9

ماده 10

ماده 11

ماده 12

ماده 13

ماده 14

ماده 15

ماده 16

ماده 17

ماده 18

ماده 19

ماده 20

ماده 21

ماده 22

ماده 23

ماده 24

ماده 25

ماده 26

ماده 27

ماده 28

ماده 29

ماده 30

ماده 31

ماده 32

ماده 33

ماده 34

ماده 35

ماده 36

ماده 37

ماده 38

ماده 39

ماده 40

ماده 41

ماده 42

ماده 43

ماده 44

ماده 45

ماده 46

ماده 47

ماده 48

ماده 49

ماده 50

ماده 51

ماده 52

ماده 53

ماده 54

ماده 55

ماده 56

ماده 57

ماده 58

ماده 59

ماده 60

ماده 61

ماده 62

ماده 63

ماده 64

ماده 65

ماده 66

ماده 67

ماده 68

ماده 69

ماده 70

ماده 71

ماده 72

ماده 73

ماده 74

ماده 75

ماده 76

ماده 77

ماده 78

ماده 79

ماده 80

به دستگاه های اجرایی مرکزی اجازه داده می شود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10%) از

ماده 81

ماده 82

ماده 83

ماده 84

ماده 85

ماده 86

ماده 87

ماده 88

ماده 89

ماده 90

ماده 91

ماده 92

ماده 93

ماده 94

ماده 95

ماده 96

ماده 97

ماده 98

ماده 99

ماده 100

ماده 101

ماده 102

ماده 103

ماده 104

ماده 105

ماده 106

ماده 107

ماده 108

ماده 109

ماده 110

ماده 111

ماده 112

ماده 113

ماده 114

قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1383
خرید و دانلود | 83,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط