دانلود پایان نامه روش تحقیق و پروپوزال
برای راهنمای بیشتر و مشاهده فهرست کلی مطالب بر روی لیست همه فایلها کلیک کنید.
تمامی کالاها و خدمات این فروشگاه، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه میباشند و فعالیتهای این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.

بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر

دسته بندی : پایان نامه 2

تعداد صفحات : 90 صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مساله پژوهش

اهمیت وضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه هاوپرسشها

تعاریف عملیاتی

فصل دوم: پیشینه تحقیق

ریشه پیدایش بد حجابی در جهان

آثار مخرب بی حجابی در جهان

از بین رفتن شخصیت زن و ایجاد نا امنی

سستی بنیان خانواده

گسترش فساد در جامعه

آسیب پذیری فعالیت ها و مسئولیت های اجتماعی

علل گسترش فرهنگ بی حجابی در ایران و سایر کشورها

عوامل بدحجابی در قبل از انقلاب

تهاجم فرهنگی پس از انقلاب

قرآن و حجاب

وظائف مشترک بین زن و مرد

بررسی اقوال

کیفیت پوشش

استثناءدوم

فصل سوم: روش تحقیق

تعریف جامعه آماری

نمونه آماری و روش نمونه برداری

حجم نمونه و روش تعیین آن

روش گردآوری داده ها

روایی و اعتبار پرسشنامه

طرح پژوهش

روشها تجزیه و تحلیل داده ها

محدودیتهای تحقیق

متغیرهای مستقل و وابسته

فصل چهارم: یافته های تحقیق

توصیف داده ها در خصوص شناخت دختران نسبت به حجاب

میزان پذیرش حجاب در بین دختران

شناخت دانش آموزان نسبت به حجاب در ادیان دیگر

شناخت دانش آموزان از قرآن راجع به پوشش

شناخت نسبت به الگوهای حجاب

تشویق خانواده برحجاب دختران

تأثیر خانواده بر پوشش دختران

تأثیر پوشش دوستان

تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه

تأثیر رفتار مسئولین مدرسه برروی پوشش دختران

تأثیر اقوام و همسایگان بر پوشش دانش آموزان دختر

تأثیر خودنمائی بر پوشش دختران

لباس و مد

عقده های روانی و کمبود عاطفی

پوشش و عدم موفقیت در ازدواج

پوشش و موفقیت در ازدواج

نقش حجاب در ازدواج

نقش حجاب در طلاق

تأثیر حجاب در خودآرایی

حجاب و حفظ معنویت

حجاب و اعتدال روحی

مدگرایی و اقتصاد خانواده

تأثیر از مراکز بزهکاری در پذیرفتن پوشش

میزان اعتقاد فرد به حجاب

نقش فیلمهای سینمائی در ترویج بدحجابی

نقش برنامه های تلویزیون در ترویج بدحجابی

ماهواره و ترویج بدحجابی یا بی حجابی

نقش فیلمهای ویدئویی، سی دیدرترویج بد حجابییا

بی حجابی

برنامه های تلویزیونی و ارائه الگوهای برتر پوشش

روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب

تحلیل داده ها

پذیرش حجاب

پذیرش چادر

آشنائی با حجاب در سایر ادیان

آشنائی با حدود حجاب در اسلام

آشنائی با الگوهای اسلامی در خصوص حجاب

جمع بندی نظرات در خصوص میزان شناخت دانش آموزان

تشویق خانواده درر عایت پوشش

تأثیر رعایت حجاب ازطرف نزدیکان بر پوشش دانش آموزان

تأثیر پوشش همکلاسیهاودوستان بردانش آموز

تأثیر پوشش معلمان و مسئولین مدرسه برحجاب دانش آموزان

تاثیر برخورد مسئولین مدرسه در حجاب دانش آموزان

جمع بندی نظرات در خصوص میزان تاثیر مراکز آموزشی در پوشش دانش آموزان

میزان تأثیر رعایت حجاب اقوام و همسایگان برحجاب دانش آموزان

بدحجابی و خودنمائی

بدحجابی و مد

بدحجابی و عقدهای روانی

جمع بندی نظرات راجع به حجاب و مسائل روحی روانی

تأثیر پوشش نا مناسب بر ازدواج دختران

تأثیر پوشش مناسب بر ازدواج دختران

ارزش گذاری مردان نسبت به زنان در امر ازدواج

پوشش و طلاق

پوشش در پائین آوردن انگیزه خودآرایی

رعایت پوشش و حفظ معنویت

رابطه مد گرائی واعتدال روحی زن ومرد

مدگرائی و اقتصادخانواده

تأثیربازدیدازمراکز بزهکاری در پذیرش پوشش دختران

ارزیابی حجاب خود

رسانه ها و ترویج بدحجابی

تأثیربرنامه های تلویزیونی درترویج بدحجابی وبی حجابی

تأثیربرنامه های ماهواره ای درترویج بدحجابی جهانی

تأثیر فیلمهای ویدئویی و سی دی در ترویج بدحجابی

تلویزیون و ارائه الگوهای برتر پوشش

جمع بندی نظرات راجع به رسانه ها و ترویج بدحجابی

روزنامه ها و مجلات و ارائه پوشش مناسب

جمع بندی اثرات برنامه های تلویزیون،روزنامه هاومجلات در ارائه پوشش مناسب

تحلیل استنباطی

فصل پنجم: بحث وتفسیر نتایج

بحث و تفسیر نتایج فرضیه ها

بحث و تفسیر در خصوص فرضیه اول پژوهش

بحث وتفسیر در خصوص فرضیه دوم پژوهش

جمع بندی و نتیجه گیری

بحث و تفسیر در خصوص سوال پژوهش

سایر یافته های پژوهش و تفاسیر آنها

توصیه ها و پیشنهادات

پرسشنامه

فهرست منابع

بررسی و شناخت عوامل موثر در بد حجابی دانش آموزان دختر
خرید و دانلود | 63,000 تومان
گزارش تخلف به پلیس سایت
محصولات مرتبط